Improve your Quality

Laboratoriumdiensten

In ons instituut kunnen alle lagen en laagsystemen worden onderzocht: de meest uiteenlopende corrosietesten, maar ook technologische, chemische en fysische onderzoeken behoren tot de mogelijkheden. Ons werk concentreert zich op het onderzoeken van oppervlaktetechnieken tijdens de productie en het beoordelen van gevallen van schade en oorzaken voor fouten. Onze klanten waarderen hierbij de uitgebreide mogelijkheden, snelle reactietijden en ons hooggekwalificeerd laboratoriumteam. U kunt een overzicht van de volgens DIN EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerde keuringsmethoden vinden in de bijlage van de accrediteringsoorkonde*.

Testen en metingen

 • Natchemische analyses en methoden
 • Elektrochemische metingen
 • Fotometrische bepalingen
 • UV/VIS en fluorescentiespectroscopie
 • Atoomabsorptiespectroscopie (AAS) en Optische Emissiespectroscopie (ICP-OES)
 • FT-IR spectroscopie
 • Chromatografische processen
 • DSC-analyse
 • Gravimetrie
 • Restvuilanalyse
 • Rasterelektronenmicroscopie (REM) in combinatie met energiedispersieve microanalyse (EDX)
 • Hardheidtesten
 • Laagdiktebepalingen
 • Glansgraad
 • Colorimetrie
 • Cross-cut
 • Ruwheidsmetingen
 • Slijttest
 • Verfdruppeltest
 • Wrijftest
 • Metallografie
 • Stereomicroscopische onderzoekingen
 • Kwantitatieve en kwalitatieve structuuronderzoekingen
 • Treksterktetesten
 • Lichtechtheidstesten
 • Versnelde verwerings- en xenontest
 • Milieutesten DIN EN 60068
 • Bestendigheidstesten (normen zoals aangegeven)
 • Corrosietesten (normen zoals aangegeven)
 • Klimaatveranderingtest VDA 621-415 en VDA 233-102 (nieuw)
 • RoHS-conformiteitsverklaring
 • Testinstallatie voor coatings en voorbehandelingen
 • Poederapplicatie
 • Applicatie van vloeibare lak